Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 1/2009

Aktualizované:
HURBANIČ, Martin: Desať dní, ktoré otriasli Konštantínopolom Priebeh avarského obliehania z roku 626 (I.)
HURBANIČ, Martin: 10 Days That Shook Constantinople. The Course of Avar´s Siege in 626 (I.) Vojenská história, 1, 13, 2009, pp. 3–24.

MEŠKO, Marek: Bojová a politicko-diplomatická činnosť M. R. Štefánika v Srbsku
MEŠKO, Marek: Military and Political-Diplomatic Activity of M. R. Štefánik in Serbia. Vojenská história, 1, 13, 2009, pp. 25–4.

SCHVARC, Michal: „Úderka a výchovný nástroj hnutia“ – Freiwillige Schutzstaff el – dobrovoľné ochranné oddiely Deutsche Partei“
SCHVARC, Michal: „Storm Unit and Educational Tool of the Movement“ – Freiwillige Schutzstaffel –Voluntary Defence Troops. Vojenská história, 1, 13, 2009, pp. 44–66.

ZAŤKOVÁ, Jana: Útek generála (Dokumenty k okolnostiam úteku generála Lavra Georgijeviča Kornilova z rakúsko-uhorského zajatia)
ZAŤKOVÁ, Jana: Flight of a General (Documents on the Escape of Russian General Lavr Georgijevitsch Kornilov from Austria-Hungarian Captivity/. Vojenská história, 1, 3, 12, 2009, pp. 67–73.

PEJS, Oldřich: Váleční zajatci, partyzáni a civilní obyvatelstvo ve vybraných rozkazech slovenských velitelů na východní frontě (1941 – 1943)
PEJS, Oldřich: War Convicts, Partisans and Civilians in Selected Orders of Slovak Commanders in the Eastern Front. (1941 – 1943). Vojenská história, 1, 13, 2009, pp. 74–85.

ŠUMICHRAST, Peter: Slovenské Savoie Marchetti SM-84 Bis v dokumentoch (1939 – 1945). 2. časť
ŠUMICHRAST, Peter: Slovak Savoie Marchetti SM-84-Bis in Documents (1939 – 1945). 2nd Part. Vojenská história, 1, 13, 2009, pp. 86–120.

LAMOŠ, Róbert: Tanková taktika v Normandii z pohľadu nemeckého generála Heinza Wilhelma Guderiana
LAMOŠ, Róbert: Tank Tactics in Normandy according to General Heinz Wilhelm Guderian. Vojenská história, 1, 13, 2009, pp. 121–130.

LAMOŠ, Róbert: Tanková taktika v Normandii z pohľadu nemeckého generála Geyra von Schweppenburga
LAMOŠ, Róbert: Tank Tactics in Normandy according to General Geyr von Schweppenburg. Vojenská história, 1, 13, 2009, pp. 130–138.

TURZA, Peter: Trofejné nemecké samohybné delá vo výzbroji čs. armády
TURZA, Peter: Trophy German Assult Guns in the Czechoslovak Army. Vojenská história, 1, 13, 2009, pp. 139–146.

ZAŤKOVÁ, Jana: Správa o spracovaní archívneho fondu – veliteľstvo VI. zboru vo VHA Bratislava
ZAŤKOVÁ, Jana: Report on Work on the Archival Fund – Command of the 4th Corps in Military History Archives in Bratislava

Recenzie, anotácie, glosy

FULL_1_2009
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky