Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/2009

Aktualizované:
HURBANIČ, Martin: Desať dní, ktoré otriasli Konštantínopolom. (II.) Priebeh avarského obliehania z roku 626
HURBANIČ, Martin: 10 Days That Shooked Constantinople. The Course of Avar Siege in 626 (II.). Vojenská história, 2, 13, 2009, pp. 3–25.

KLEIN, Bohuš: Budovanie obranných systémov na území Slovenska do konca stredoveku
KLEIN, Bohuš: Building of Defense Systems in the Area of Slovakia by the End of Middleages. Vojenská história, 2, 13, 2009, pp. 26–42.

MIČIANIK, Pavel: Rýchla divízia v nemeckej ofenzíve na Rostov
MIČIANIK, Pavel: Fast Division in German Offensive towards Rostov. Vojenská história, 2, 13, 2009, pp. 43–70.

MANČEV, Krăstjo: Nacionálne problémy a protiklady nacionalizmu na Balkáne ku koncu 20. storočia
MANČEV, Krăstjo: National Tensions and Contradictions of Nationalism in Balkan by the End of 20th Century. Vojenská história, 2, 13, 2009, pp. 71–96.

MANÁK, Marián: Zostavenie systému kontroly v okupovanom Nemecku
MANÁK, Marián: Establishment of System of Control in the Occupied Germany. Vojenská história, 2, 13, 2009, pp. 97–106.

VONDROVSKÝ, Ivo: Zátarasy z roku 1945 na slovensko-moravském pomezí
VONDROVSKÝ, Ivo: Barriers at Slovak-Moravian borderlands from 1945. Vojenská história, 2, 13, 2009, pp. 107–119.

TURZA, Peter: Trofejné nemecké samohybné delá vo výzbroji čs. armády. II. Samohybné delo 75/40 N
TURZA, Peter: Trophy German Assult Guns in the Czechoslovak Army. 2nd Part. Vojenská história 2, 13, 2009, pp. 120–126.

Recenzie, anotácie, glosy, kronika

FULL_2_2009
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky