Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 3/2009

Aktualizované:
BAKA, Igor: Pozadie neprijatej demisie ministra národnej obrany gen. I. tr. Ferdinanda Čatloša v januári 1941.
BAKA, Igor: The Background of an Unaccepted Demission of the Minister of National Defence General Ferdinand Čatloš. Vojenská história, 3, 13, 2009, pp. 3–15

ANDAHÁZI SZEGHY, Viktor: Ku vzniku a začiatku činnosti Karpatskej skupiny Maďarského kráľovského honvédstva v roku 1941.
ANDAHÁZI SZEGHY, Viktor: Foundation and the Beginnings of the Carpathian Group of the Royal Hungarian Honvédség in1941. Vojenská história, 3, 13, 2009, pp. 16–30.

ŠTAIGL, Ján: Účasť čs. armády na odmínovaní Slovenska po druhej svetovej vojne.
ŠTAIGL, Ján: The Participation of Czechoslovak Army on Demining of Slovakia after WW2. Vojenská história, 3, 13, 2009, pp. 31–59.

UHRIN, Marián: Pancierovky v slovenskej a povstaleckej armáde.
UHRIN, Marián: : Single-Shot Man-Portable Anti-Tank Systems in the Slovak Army and 1st Czechoslovak Army in Slovakia (1944). Vojenská história, 3, 13, 2009, pp. 60–76.

ŠUMICHRAST, Peter: Správa o Továrni na dopravné prostriedky v Trenčianskych Biskupiciach (1945).
ŠUMICHRAST, Peter: Report on Automotive factory in Trenčianske Biskupice (1945). Vojenská história, 3, 13, 2009, pp. 77–95.

TURZA, Peter: Trofejné nemecké samohybné delá vo výzbroji čs. armády. III. 88mm samohybný protitankový kanón vz. 43 N.
TURZA, Peter: Trophy German Assult Guns in the Czechoslovak Army. 3rd Part. 88mm Self-propelled Anti-Tank Gun Nashorn. Vojenská história, 3, 13, 2009, pp. 96–100.

DUBÁNEK, Martin: Sovětský pevnostní kanón ráže 45 mm v Československu.
DUBÁNEK, Martin: Soviet Fortress Cannon Caliber 45 mm in Czechoslovakia. Vojenská história, 3, 13, 2009, pp. 101–109.

PETRAŠKO, Ľudovít: Spomienky vysťahovalca Karola Maníka na prvú svetovú vojnu.
PETRAŠKO, Ľudovít: Memoirs of Emigrant Karol Maník from WWI. Vojenská história, 3, 13, 2009, pp. 110–124.

ŠMIHULA, Daniel: Zabudnutý osud poručíka duchovnej služby Michala Vyšného.
ŠMIHULA, Daniel: : A Forgotten Fate of Military Priest Lieutenant Michal Vyšný. Vojenská história, 3, 13, 2009, pp. 125–140.

REICHL-HAM, Claudia: Vojenské historické múzeum vo Viedni.
REICHL-HAM, Claudia: Military History Museum in Vienna. Vojenská história, 3, 13, 2009, pp. 141–158.

ONDRUŠ, Milan: Správa o spracovaní časti archívneho fondu Vojenské veliteľstvo Východ vo VHA Bratislava a vydaní 1. dielu inventára
ONDRUŠ, Milan: Report on Archive Processing – Military Headquarter East in Military History Archive Bratislava and Publishing of the First Part of the Inventory. Vojenská história, 3, 13, 2009, pp. 159–160

Recenzie, anotácie, glosy, kronika

FULL_1_2009
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky