Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/2010

Aktualizované:
SLEZÁK, Tomáš: Bitka pri Podubní. (Prvé víťazstvo rakúskeho pomocného zboru na ťažení v Rusku roku 1812)
SLEZÁK, Tomáš: Battle of Podubnie (the First Victory of the Austrian Auxiliary Corps in Russian Campaign in 1812). Vojenská história, 2, 14, 2010, pp. 3—26.

MIČIANIK, Pavel: Bojová príprava slovenskej 1. pešej divízie na Kryme (august – október 1943)
MIČIANIK, Pavel: Military Preparation of the Slovak 1st Infantry Division in Crimea (August — October 1943). Vojenská história, 2, 14, 2010, pp. 27-59.

ŠMIDRKAL, Václav: O vzniku a úloze bratislavského Vojenského uměleckého souboru
ŠMIDRKAL, Václav: On the Establishment and Task of the Bratislava Military Dance and Song Ensemble. Vojenská história, 2, 14, 2010, pp. 60-75.

BAKA, Igor – MEŠKO, Marek: Činnosť slovenských vzdušných zbraní na prelome rokov 1942/1943 v dokumentoch Nemeckej leteckej misie na Slovensku
BAKA, Igor – MEŠKO, Marek: Activity of the Slovak Air Forces in the Break of the Years 1942/1943 in the Documents of the German Air Mission in Slovakia. Vojenská história, 2, 14, pp. 75-98.

LAMOŠ, Róbert: Dokument o činnosti Führer Begleit Brigade v Ardenách
LAMOŠ, Róbert: Document on the Activity of Führer Begleit Brigade in Ardennes. Vojenská história, 2, 14, 2010, pp. 99-110.

ŠUMICHRAST, Peter: Sovietske vojnové hroby na území Slovenska
ŠUMICHRAST, Peter: Soviet War Graves in Slovakia. Vojenská história, 2, 14, 2010, pp. 111-136.

URBANOVÁ, Blažena – VRÁBEL, Ferdinand: Spomienky ruského legionára Andreja Šikuru z Mošoviec .
URBANOVÁ, Blažena – VRÁBEL, Ferdinand: Memoirs of Russian legionary Andreja Sikura from Mošovce. Vojenská história, 2, 14, 2010, pp. 137—173.

8. Recenzie, anotácie, kronika

FULL_2_2010
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky