Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 3/2010

Aktualizované:
GRAUS, Igor: Efficiat te deus equitem bonum et honorabilem in honorem domini et sancti georgii. (Rytierske pasovanie ako predpoklad prepožičania insígnií niektorých panovníckych (dynastických) a záslužných radov)
GRAUS, Igor: Knights’ Dubbing as a Prerequisite of Renting Insignia to Some Monarchical or Dynastic Orders of Knighthood and Orders of Merit. Vojenská história, 3, 14, 2010, pp. 3-26.

ŠTAIGL, Jan: Účasť slovenských odbojárov na akciách proti banderovcom na jeseň 1947
ŠTAIGL, Jan: Slovak Resistance Fighters in the Actions against Banderites in the Fall of 1947. Vojenská história, 3, 14, 2010, pp. 27–60.

MASKALÍK, Alexander: Niektoré aspekty pôsobenia veliteľského zboru čs. armády v boji proti
banderovcom
MASKALÍK, Alexander: Chosen Aspects of Czechoslovak Army Performance and Its Commander Corps in the Fight against Banderites. Vojenská história, 3, 14, 2010, pp. 61–74.

ČEPELA, Vladimír: Tri stredoveké chladné zbrane v zbierkach SNM-Múzea Červený Kameň
ČEPELA, Vladimír: Three Middle-aged Cold Weapons in the Collections of Slovak National Museum – Múzeum Červený Kameň. Vojenská história, 3, 14, 2010, pp. 75–87.

ŠUMICHRAST, Peter: Nemecké vojnové hroby na území Slovenska. 1. časť
ŠUMICHRAST, Peter: German Military Graves in Slovakia. Part I. Vojenská história, 3, 14, 2010, pp. 88–108.

KRALČÁK, Peter: Činnosť pracovných jednotiek slovenskej armády (1940)
KRALČÁK, Peter: The Performance of Labour Units belonging to the Slovak Army (1940). Vojenská história, 3, 14, 2010, pp. 109–121.

BAKA, Igor – MEŠKO, Marek: Správa nemeckej leteckej misie o činnosti slovenských vzdušných zbraní (apríl – september 1943)
BAKA, Igor – MEŠKO, Marek: Report of German Air Mission on the Activity of Slovak Air Forces in 1943. Vojenská história, 3, 14, 2010, pp. 122–143.

DUBÁNEK, Martin: Ochrana proti zbraním hromadního ničení. Převozný úkryt PÚ-68 a úkrytové pracoviště ÚP-82
DUBÁNEK, Martin: Protection against Weapons of Mass Destruction. Mobile Shelter PU-68 and a Shelter Off-Rod Vehicle UP – 82. Vojenská história, 3, 14, 2010, pp. 144–164.

9. Recenzie, anotácie, kronika

FULL_3_2010
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky