Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 4/2010

Aktualizované:
TURIK, Radoslav: Starostlivosť o vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v medzivojnovom Československu
TURIK, Radoslav: The Maintenance of Military Cemeteries from the WWI in the Inter-war Period in Czechoslovakia. Vojenská historia, 4, 14, 2010, pp. 3-23.

MITÁČ, Ján: Odboj a činnosť partizánskeho hnutia v Bánovciach nad Bebravou a okolí v roku 1944 (august – november)
MITÁČ, Ján: Resistance and Partisan Activities in Bánovce nad Bebravou in 1944. Vojenská história, 4, 14, 2010, pp. 24—47.

PAŽUROVÁ, Helena: Vojensko-partizánske jednotky utvorené z príslušníkov Východoslovenskej armády. Brigáda Kriváň
PAŽUROVÁ, Helena: Military —Partisan units Comprising of the Members of East-Slovak Army. Brigade Kriváň. Vojenská história, 4, 14, 2010, pp. 48-70.

KOZOLKA, Jaroslav: Správa o náboženskom rozvrstvení frekventantov Vysokej vojennej školy z roku 1940
KOZOLKA, Jaroslav: The Report on the Religious Stratification of the Participants of Military College in 1940. Vojenská história, 4,14, 2010, pp. 71-79.

ŠUMICHRAST, Peter: Nemecké vojnové hroby na území Slovenskej republiky. 2 časť
ŠUMICHRAST, Peter: German Military Graves in Slovakia, Part II. Vojenská história, 4, 14, 2010, pp. 80-95.

LAMOŠ, Róbert: Dokument o sprisahaní z 20. júla 1944 z pohľadu generálmajora Otta Remera
LAMOŠ, Róbert: Document on Conspiracy from 20 July 1944 from the Point of View of Maj. Gen. Otto Remer. Vojenská história, 4, 14, 2010, pp. 96—103.

DUBÁNEK, Martin: Rakousko-uherská strážnice v Komárně
DUBÁNEK, Martin: The Austro-Hungarian “blokhaus” in Komarno. Vojenská história, 4, 14, 2010, pp. 104-110.

ÁLDÓZO, István: Dopravný a vojenský význam mosta v Medveďove
ÁLDÓZO, István: Military and Transport Importance of the Bridge on the Danube River at Medvedov. Vojenská história, 4, 14, 2010, pp. 111-122.

VRÁBEL, Ferdinand: Ikonografia Štefánikovho pomníka v Bratislave
VRÁBEL, Ferdinand: Iconography of the Monument of Milan Rastislav Štefánik in Bratislava. Vojenská história, 4, 14, 2010, pp. 123—135.

KOSTREC, Bohumil – NIŽŇANSKÝ, Jaroslav: Vojenské doktríny
KOSTREC, Bohumil – NIŽŇANSKÝ, Jaroslav: Military doctrines. Vojenská história, 4, 14, 2010, pp. 136-146.

11. Recenzie, anotácie, kronika

FULL_4_2010
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky