Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 3/2013

Aktualizované:
GRAUS, Igor: Vývoj insígnií radov do začiatku 19. storočia
GRAUS, Igor: Development of Order Insignia up to 19th Century. Vojenská história, 3, 17, 2013, pp. 6-43.

PEJS, Oldřich: Slovenská útočná vozba: od praporu k pluku (září 1939 – únor 1940)
PEJS, Oldřich: Slovak Armoured Forces: from Battalion to Regiment (September 1939 — February 1940). Vojenská história, 3, 17, 2013, pp. 44-63.

LAINCZ, Eduard: Obnovenie pôsobnosti vojenskej správy a realizácia branného zákona na inkorporovanom území severného Spiša v rokoch 1939 – 1942
LAINCZ, Eduard: Renewal of the Operation of the Military Administration and Implementation of the Military Service Act in the Incorporated Territory of Northern Spiš in 1939 — 1942. Vojenská história, 3, 17, 2013, pp. 64-76.

ŠTAIGL, Jan – TURZA, Peter: Zbrojná výroba na Slovensku v rokoch 1969 – 1992 (2. časť)
ŠTAIGL, Jan – TURZA, Peter: Armament Production in Slovakia in 1969-1992 (Part 2). Vojenská história, 3, 17, 2013, pp. 77-109.

ŠUMICHRAST, Peter: „Takmer koniec vojenskej kariéry“ mjr. let. Karola Sojčeka
ŠUMICHRAST, Peter: „Almost the End of the Military Career” of Maj. Karol Sojček. Vojenská história, 3, 17, 2013, pp. 110-135.

BYSTRICKÝ, Jozef: Ján Nálepka – dôstojník slovenskej armády v rokoch 1939 – 1943
BYSTRICKÝ, Jozef: Ján Nálepka — Slovak Army Officer in 1939-1943. Vojenská história, 3,17, 2013, pp. 136-164.

KONEČNÝ, Martin: Návšteva tankového múzea v Bovingtone vo Veľkej Británii .
KONEČNÝ, Martin: Visiting the Bovington Tank Museum in Great Britain. Vojenská história, 3, 17, 2013, pp. 165-171.

8. Recenzie, anotácie

FULL_3_2013
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky