Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vydanie druhého doplneného vydania publikácie Zo zbierok Vojenského historického múzea

Vypublikované:
1. Zo zbierok Vojenského historického múzea
Základnou úlohou každého múzea je zbierať, uchovávať a vedecky zhodnocovať súbor hmotných dokladov o dejinách našej spoločnosti. Vojenské historické múzeum ako jediné špecializované múzeum svojho druhu na Slovensku tak dokumentuje dejiny vojenstva a vojenské dejiny Slovenska. Venuje sa aj zbieraniu pozostalostí vojenských osobností i dokladov vývoja zbrojného priemyslu na Slovensku. Okrem spomenutých hlavných úloh je nemenej dôležitou súčasťou práce múzejníka sprístupňovanie týchto tzv. zbierkových predmetov či už formou stálych expozícií či výstav, ale aj napr. formou publikačnej činnosti.

Jedným z významných počinov bolo vydanie prvého kolektívneho diela vedecko-výskumných pracovníkov VHÚ z múzejných pracovísk v Piešťanoch a vo Svidníku „Zo zbierok Vojenského historického múzea“ ešte v roku 2020. Vďaka obrovskému záujmu sa publikácia dočkala v roku 2023 aj druhého doplneného vydania.

Reprezentatívna publikácia predstavuje odbornej a laickej verejnosti výber dvesto zbierkových predmetov zo zbierok Vojenského historického múzea v Piešťanoch a vo Svidníku. Príbehy jednotlivých zbierkových predmetov sú predstavené chronologicky od prelomu 19. a 20. storočia takmer až po súčasnosť. Autori približujú každý zbierkový predmet v danom historickom kontexte, zameriavajú sa na jeho vývoj, význam a úlohu pre československú armádu, Armádu SR a Ozbrojené sily SR. Výber predmetov zároveň reflektuje rozmanitosť zbierkového fondu a autori tak predstavujú nielen výzbroj a rôznu vojenskú techniku, ale aj výstroj, vyznamenania, bojové zástavy, rôzne malorozmerné predmety a na prvý pohľad menej významné militárie. 

Komplexu takto spracovaných múzejných predmetov predchádza predhovor vedúcej autorky desaťčlenného odborného kolektívu a náčrt vývoja Vojenského historického múzea od jeho zriadenia v roku 1994 až do roku 2023, predstavuje jeho hlavné úlohy a činnosť. Publikáciu uvádza prológ riaditeľa VHÚ a uzatvára ju rozsiahly zoznam prameňov a literatúry. Do druhého doplneného vydania bol doplnený aj podrobný obsah.

Publikácia je dostupná aj v elektronickej verzii na: https://www.vhu.sk/zo-zbierok-vojenskeho-historickeho-muzea-2-doplnene-vydanie/

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky