Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 1/2012

Aktualizované:
KONEČNÝ, Martin: Byzancia a 1. križiacka výprava
KONEČNÝ, Martin: Byzantium and the First Crusade. Vojenská história, 1, 16, 2012, pp. 3-27.

ČERVEŇOVÁ, Katarína: Hradný kapitán, kasteláni, drábi a ich podiel na obrane Oravského hradu v 17. – 18. storočí
ČERVEŇOVÁ, Katarína: Captain of Orava Castle, Castle Caretaker, Cohorts and their Contribution to the Defence of Orava Castle in the 17th – 18th Century. Vojenská história, 1, 16, 2012, pp. 28-36.

VRÁBEL, Ferdinand: Prípravy na evakuáciu územia južného Slovenska v októbri 1938
VRÁBEL, Ferdinand: Preparations to Evacuation of the Territory of Southern Slovakia in October 1938. Vojenská história, 1, 16, 2012, pp. 37-54.

BAKA, Igor: Československá vojenská pomoc Líbyi v 70. rokoch 20. storočia
BAKA, Igor: Military Cooperation between Libya and the ČSSR in the 1970s. Vojenská história, 1, 16, 2012, pp. 55-76.

ZAŤKOVÁ, Jana: Útek ruského generála Kornilova z rakúsko-uhorského zajatia podľa svedectva priameho účastníka
ZAŤKOVÁ, Jana: The Escape of Russian General Kornilov from Austro-Hungarian Captivity in Evidence of a Direct Eyewitness. Vojenská história, 1, 16, 2012, pp. 77-96.

CHORVÁT, Peter: Účasť súkromných stavebných firiem na fortifikačnom procese na Slovensku v 30. rokoch 20. storočia
CHORVÁT, Peter: Participation of private construction building companies in the fortification process in Slovakia in the 1930s. Vojenská história, 1, 16, 2012, pp. 97-108.

ZUZIAK, Janusz: Poľská samostatná Karpatská strelecká brigáda pri obrane Tobruku
ZUZIAK, Janusz: The Polish Independent Carpathian Rifle Brigade in Defence of Tobruk. Vojenská história, 1, 16, 2012, pp. 109 – 116.

GRAUS, Igor: Nomina sunt substantia rerum alebo niekoľko poznámok k terminológii súčasných slovenských vojenských vyznamenaní
GRAUS, Igor: Nomina sunt substantia rerum or a Few Notes on the Terminology of Slovakia’s Contemporary Military Medals and Decorations. Vojenská história, 1, 16, 2012, pp. 117-124.

LAMPART, Filip: Vrcholnestredoveký meč zo Spišského hradu v zbierkach SNM-Spišského múzea v Levoči (reg. č. 2009/200/12)
LAMPART, Filip: High Medieval Sword from Spiš Castle in the Inventory of the SNM–Spiš Museum in Levoča (Registration no. 2009/200/12). Vojenská história 1, 16, 2012, pp. 125-132.

10. Recenzie, anotácie, glosy, kronika, bibliografia

FULL_1_2012
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky