Súhrnné správy o zákazkách v roku 2015

Cenová ponuka 2015 | Súhrnné správy 2015 | Cenová ponuka 2016 | Súhrnné správy 2016 | Cenová ponuka 2017 | Súhrnné správy 2017 | Cenová ponuka 2018 | Súhrnné správy 2018 | Cenová ponuka 2019 |

1. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
       

2. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
1. 44 600,00 Zhotovenie bronzovej Sochy československého vojaka-Dukla ARS CATHOLICA, s.r.o.,
Slovenský Grob

 3. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky 
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
1. 20 520,00 Zverejnenie šiestich rôznych dvojstranových príloh vo formáte A3 v denníku s celoslovenskou pôsobnosťou MAFRA Slovakia, s.r.o., Bratislava
2. 20 160,00 Zverejnenie šiestich rôznych plnofarebných strán 1/1 v rámci redakčného seriálu v denníku s celoslovenskou pôsobnosťou Ringier Axel Springer Slovakia,a.s., Bratislava 
3. 19 710,00 Odstránenie havarijného stavu strechy prístavkov hangáru č. 1 vo VHM Piešťany-Letisko Jackulík František, Drietoma-Brúsne
4. 9 710,00 Odstránenie náletových kríkov a drevín v priestore cca 1,2 m od oplotenia
vo VHM Piešťany-Kasárne
MIPA GROUP,s.r.o., Bratislava

 4. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky 
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača