Súhrnné správy o zákazkách v roku 2017

Cenová ponuka 2015 | Súhrnné správy 2015 | Cenová ponuka 2016 | Súhrnné správy 2016 | Cenová ponuka 2017 | Súhrnné správy 2017 | Cenová ponuka 2018 | Súhrnné správy 2018 | Cenová ponuka 2019 |

1. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
       

2. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
       

 3. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky 
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
1. 23 461,45 Odstránenie poruchy kábla NN-VHM PN LIV ELEKTRA

 4. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky 
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
1. 45 600,35 Rekonštrukcia PamSA vo Svidníku  Artgardenia
2. 12 300,00 Nákup knižného skenera microform
3. 15 960,00 CCTV ALCO.SK
4. 7 015,68 Počítače a monitory AB-TECH