Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Súhrnné správy o zákazkách v roku 2018

Aktualizované:

1. štvrťrok

Číslo
 zákazky
 Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky Identifikácia
úspešného uchádzača 
       
 

2. štvrťrok

 Číslo
 zákazky 
 Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
1. 6 993,83 Oprava okien a dverí výmenou Univerzal Trade, s.r.o.
2. 10 656,00 Dobudovanie CCTV - II. Etapa- VHM PN ALCO.SK, s.r.o.

3. štvrťrok

 Číslo
 zákazky 
 Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača 
1. 5 987,28 Oprava časti strechy - VHM PN STAVBAL, s.r.o.
2.  52 501,80  Rekonštrukcia oporného múru PaMSA vo Svidníku F.Šovari - FEROSPOL

4. štvrťrok

Číslo
 zákazky
 Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky
 Identifikácia
 úspešného uchádzača 
1. 14 400,00 Prezentačný film „Štefanik“ Filmservise Productions
2. 23 529,00 Rozšírenie CCTV vo Svidníku Jaco, s.r.o.
3. 5 498,40 Nákup počítačov Dellie
4. 24 327,84 ČVP STAVBAL, s.r.o.
5. 7 800,00 Vylepšenie IBS vo VHÚ BA  
 

 

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky