Súhrnné správy o zákazkách v roku 2016

Cenová ponuka 2015 | Súhrnné správy 2015 | Cenová ponuka 2016 | Súhrnné správy 2016 | Cenová ponuka 2017 | Súhrnné správy 2017 | Cenová ponuka 2018 | Súhrnné správy 2018 | Cenová ponuka 2019 |

1. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
       

2. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
1. 323 315,40 Poskytovanie služieb pre systém DCAD-technická podpora Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Bratislava
2. 340 962,60 Poskytovanie služieb pre systém CVZP-technická podpora Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Bratislava

 3. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky 
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
1. 8 913,46 Digitalizácia zbierkových predmetov Múzeum SNP, Banská Bystrica
2. 23 986,00 Výstavba prístreškov expozície VHM v Piešťanoch-1.etapa KOVO-UNIVERZAL BRATISLAVA, s.r.o., Bratislava

 4. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky 
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
1. 8 304,24 Oprava strechy Vyhliadkovej veže na Dukle J.M.J.Pro, s.r.o., Zborov
2. 23 986,00 Rozšírenie CCTV kamer.systému vo VHM Piešťany ALCO.SK, s.r.o., Trenčianske Stankovce