Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 1/2005

Aktualizované:
SEGEŠ, Dušan: Vojensko-politické aktivity Karola Sidora od 14. marca do 1. septembra 1939 na pozadí slovensko-poľských vzťahov
SEGEŠ, Dušan: Military and Political Activities of Karol Sidor from 14th March to 1st September 1939 with Focus to the Background of Slovak-Polish Relations. Vojenská história, 9, 1, 2005, pp. 3 — 22.

OLEJKO, Andrzej: Bojová činnosť 56. pozorovacej eskadry armády Karpaty nad Slovenskom v obrannej vojne roku 1939
OLEJKO, Andrzej: The Combat Activity of the 56th Observation Squadron of the Army „Karpaty – the Carpathians“ over Slovakia in the Defensive War in 1939. Vojenská história, 9, 1, 2005, pp. 23— 40.

SCHVARC, Michal: Organizácia spravodajskej činnosti nemeckej Bezpečnostnej služby (Sicherheitsdienst-SD) na Slovensku od roku 1939 do vypuknutia SNP
SCHVARC, Michal: Organisation of Intelligence Activity of the German Security Service (Sicherheitsdienst-SD) in Slovakia from 1939 to the Outbreak of the Slovak National Uprising. Vojenská história, 9, 1, 2005, pp. 41 — 55.

PECINA, Juraj: Poľné delostrelectvo Rýchlej divízie 1941 – 1942. (Od Kyjeva po rieku Mius)
PECINA, Juraj: The Field Artillery of the Fast Division 1941 – 1942 (From Kiev to the River of Mius). Vojenská historia, 9, 1, 2005, pp. 56 — 73.

VACULÍK, Jaroslav: Volyňští Češi v 1. československém armádním sboru v SSSR.
VACULÍK, Jaroslav: The Volhynia Czechs in the 1st Czechoslovak Army Corps in the USSR. Vojenská história, 9, 1, 2005, pp. 74 — 86.

KISS, László: Zariadenia proti šíreniu epidémie na území Slovenska počas prvej svetovej vojny.
KISS, László: Observation Stations for the Sick in the Territory of Slovakia during the World War I. Vojenská história, 9, 1, 2005, pp. 87 — 93.

CHORVÁT, Peter: Československé stále opevnenia na Slovensku v zornom poli dobovej maďarskej vojenskej publicistiky
CHORVÁT, Peter: Czecho-Slovak Permanent Fortifications in Slovakia in View of the Period Hungarian Military Journalism. Vojenská história, 9, 1, 2005, pp. 94 — 102.

PEKÁR, Martin: Prípravy Slovenska na vojnu proti ZSSR a ich vplyv na pomery Šarišsko-zemplínskej župe
PEKÁR, Martin: Preparation of Slovakia for a War against the USSR and Their Impact upon the Situation in the District of Šariš and Zemplín. Vojenská historia, 9, 1, 2005, pp. 103 — 109.

9. Recenzie, anotácie

FULL_1_2005
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky