Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v roku 2011

Vypublikované:

2. štvrťrok

 Číslo
zákazky

 Hodnota   zákazky
s DPH

 Predmet zákazky

 Identifikácia
úspešného uchádzača

 16-1/2011 3.215,06 € Oprava strechy budov č. 11 a 12 vo VHM Piešťany RENSTAV, s.r.o., Abrahám 219,
IČO: 31425071
77/2011 2.598,66 € Nákup tonerov do tlačiarní k PC Indigo, s.r.o.,
Pri vinohradoch 71,
831 06 Bratislava
IČO: 35695561

3. štvrťrok

 Číslo
zákazky
Hodnota   zákazky 
s DPH
Predmet zákazky Identifikácia
úspešného uchádzača
103/2011 2.203,54 € Výroba rezaného a plastického písma pre expozíciu VHM Svidník GrafiSor, s.r.o
Štefániková 59
085 01 Bardejov
IČO: 44551509
16-4/2011 3.406,12 €
Oprava vonkajšieho osvetlenia
VHÚ Bratislava
 
RENSTAV, spol.s.r.o.,
Abrahám 219
IČO: 31425071

4. štvrťrok

 Číslo
zákazky
Hodnota   zákazky 
s DPH
Predmet zákazky Identifikácia
úspešného uchádzača
16-5/2011 10.999,56 € Oprava hornej terasy a strechy na Vyhliadkovej veži Dukla D stav, spol.s.r.o.,
Duklianska 644/15
089 01 Svidník
IČO: 44 274 505
136/2011 2.252 €
Nákup spotrebného materiálu pre zabezpečenie tlače knihy podľa edičného plánu na rok 2011
FINGER,s.r.o., M.Bela 4661/2
921 01 Piešťany
IČO:46 600 780
143/2011 2.964,62 Nákup tonerov Indigo,spol.s.r.o.
Pri Vinohradoch 71
831 06 Bratislava
IČO: 35695561
16-6/2011 1.413,60 Oprava dažďových zvodov a plechových vrát do trafostanice na Vyhliadkovej veži Dukla Jozef Mičo-KOVMAK, Poštová 233, 
089 01 Svidník 
Živnostenský register: Obvodný úrad Svidník č. 712-996
16-7/2011 3.189,60 Oprava balkóna na budove expozície VHM Svidník Jozef Mičo-KOVMAK, Poštová 233, 
089 01 Svidník 
Živnostenský register: Obvodný úrad Svidník č. 712-996
150/2011 1.350,24 Rozšírenie ESET NOD32 Antivirus na 40 pracovných staníc na 2 roky ESET, spol.s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 31333532
162/2011 1.662,00 Odborná prehliadka (revízia) PSN a CCTV v objekte Vojenského historického múzea Svidník LYNX, s.r.o., Gavlovičova 9, 040 17 Košice
IČO: 00692069
14-3/2011 2.610,00 Odborné prehliadky, skúšky plynových kotolní a regulačných staníc v objektoch Vojenského historického múzea Piešťany Fedor Synak, Nové Lipová 997/19 915 01 Mesto n/Váhom
IČO: 41379314
164/2011  3.500,00 Nákup zbierkových predmetov Deas Arms, s.r.o.
Doležalová 5
821 04 Bratislava
IČO: 35915978 
165/2011 2.766,00 Tlač knihy “Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939-1940“ VÚ 7742
5.Kartoreprodukčná základňa Nemšová
IČO: 30845572
166/2011  1.700,00 Tlač knihy “Pramene k vojenským dejinám Slovenska“  VÚ 7742
5.Kartoreprodukčná základňa Nemšová
IČO: 30845572
179/2011  3.800,00 Oprava havarijného stavu elektroinštalácie v objekte hangáru č.1 – expozícia VHM Piešťany“ Pavol Bohovic – Elektroinštalácie Hurbanova 8
915 01 Nové Mesto n/Váhom
IČO: 17665841 
 
188/2011 1.388,14 Nákup tonerov Indigo,s.ro.
Pri Vinohradoch 71
831 06 Bratislava
IČO: 35695561
181/2011 4.284,00 Nákup počítačov ZOMA Plus s.r.o.
Zvolenská 24
821 09 Bratislava
IČO: 35702605
16-9/2011 17.957,28 Oprava elektroinštalácie VHM Svidník D stav,s.r.o.
Duklianska 644/15
089 01 Svidník
IČO: 44274505
Dodatok č.1
k  16-9/201
4.167,79 Obnova hygienických malieb a náterov I. NP MO VHM Svidník D stav,s.r.o.
Duklianska 644/15
089 01 Svidník
IČO: 44274505
16-8/201 23.759,40 Výmena okien a vstupných dverí VHM Svidník D stav,s.r.o.
Duklianska 644/15
089 01 Svidník
IČO: 44274505
16-10/2011 17.349,56 Výmena okien, dverí, oprava miestnosti FOO budovy č.440 Vojenského historického múzea Piešťany RENSTAV spol.s.r.o.
925 45 Abrahám 219
IČO: 31425071
16-11/2011 23.900,72 Oprava strechy hangáru č.2 a hangáru č. 3 (letisko) VHM Piešťany RENSTAV spol.s.r.o.
925 45 Abrahám 219
IČO: 31425071
Návrat na začiatok stránky