Výzvy na predloženie cenovej ponuky zákaziek s nízkou hodnotou v roku 2010

Cenová ponuka 2009 | Cenová ponuka 2010 | Cenová ponuka 2011 | Cenová ponuka 2012 | Cenová ponuka 2013 | Súhrnné správy 2011 | Súhrnné správy 2012 | Súhrnné správy 2013 |

Dátum Predmet
19.11.2010 Obstaranie múzejných vitrín VHM – expozícia Svidník
18.11.2010 Výmena okien a oprava podlahy objektu Vojenského historickeho archívu
18.11.2010 Výmena okien objektu Vojenského historického múzea Piešťany
26.10.2010 Oprava strechy objektu Vojenského historického archívu
09.07.2010 Obstaranie múzejných vitrín, múzejných figurín a audiovizuálnej techniky pre VHM – expozícia Svidník
23.06.2010 Oprava strechy hangáru č. 3 a parkovacej plochy pred hangárom č. 2 a 3 (letisko) VHM Piešťany
08.06.2010 Oprava chodníka pred hangárom č. 2 a 3 (letisko) VHM Piešťany
17.05.2010 Údržba verejnej zelene, odstránenie náletových drevín v kasárňach SNP-VHM Piešťany
10.05.2010 Stavebné úpravy modernizovanej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku
10.05.2010 Oprava plota a vstupnej brány do expozície VHM Piešťany
10.05.2010 Oprava sociálnych zariadení – Vyhliadková veža Dukla
10.05.2010 Kosba areálov VHÚ vo Svidníku a na Dukle
12.04.2010 Výtvarno-architektonický návrh, projekt expozície, výtvarné a grafické spracovanie panelov a vitrín expozície vo Svidníku
12.04.2010 Stavebné úpravy modernizovanej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku