Výzvy na predloženie cenovej ponuky zákaziek s nízkou hodnotou v roku 2013

Cenová ponuka 2009 | Cenová ponuka 2010 | Cenová ponuka 2011 | Cenová ponuka 2012 | Cenová ponuka 2013 | Súhrnné správy 2011 | Súhrnné správy 2012 | Súhrnné správy 2013 |

Dátum Predmet
14.11.2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Výmena okien Vojenského historického archívu Bratislava
24.10.2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Modernizácia Vojenského historického archívu Bratislava – pojazdný policový regálový systém na podvozkoch
30.09.2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Modernizácia Vojenského historického archívu Bratislava – policový regálový systém na podvozkoch
30.09.2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Modernizácia Vojenského historického archívu Bratislava – stavebné úpravy
06.08.2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Stavebné úpravy miestnosti č.213 VHA Bratislava
28.06.2013 „Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ“ – Výzva na predloženie cenovej ponuky Riadenie projektu / externý manažment
21.06.2013 Sanácia omietok na Vyhliadkovej veži Dukla
21.06.2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky – Oprava strechy na Vyhliadkovej veži Dukla
15.05.2013 Oprava havarijného stavu vonkajšieho rozvodu vody medzi čerpacou stanicou č.1 a čerpacou stanicou č.2 na Vyhliadkovej veži Dukla
25.03.2013 "Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ" - Výzva na predloženie cenovej ponuky Riadenie projektu/Publicita a informovanosť