Výzvy na predloženie cenovej ponuky zákaziek s nízkou hodnotou v roku 2009

Cenová ponuka 2009 | Cenová ponuka 2010 | Cenová ponuka 2011 | Cenová ponuka 2012 | Cenová ponuka 2013 | Súhrnné správy 2011 | Súhrnné správy 2012 | Súhrnné správy 2013 |

Dátum Predmet
13.11.2009 Kamerový systém ochrany objektu VHM Svidník
02.11.2009 Oprava strešných žľabov a zvodov – budova č 48 VHM – Piešťany
07.09.2009 Zhotovenie podstavcov pod húfnice a oprava podstavcov pod exponátmi – VHM vo Svidníku
08.07.2009 Zhotovenie pamätných plakiet k 15. výročiu vzniku VHÚ
30.06.2009 Oprava vyhliadkovej veže na Dukle – oprava drevených obkladov a nátery
08.06.2009 Výmena podlahovej krytiny, maľba depozitov VHM Svidník
08.06.2009 Oprava vonkajšieho a vnútorného rozvodu vody VHM Svidník
25.05.2009 Vyhotovenie replík historických zástav
04.05.2009 Oprava drevených obkladov (podhľadov) terás vyhliadkovej veže na Dukle
04.05.2009 Oprava pamätníkov na Dukle – Míľnik; Ruky ženistov; Pamätník gen. Sázavského
04.05.2009 Výmena podlahovej krytiny v kinosále VHM vo Svidníku
15.04.2009 Kosba areálov VHÚ vo Svidníku a na Dukle
14.04.2009 Oprava strechy objektu Vojenského historického ústavu
06.04.2009 Elektroinštalačné práce – odborné prehliadky a skúšky
16.03.2009 Úprava priestorov prístavku hangára č.1 – vstup do expozície
12.03.2009 Oprava vonkajšieho oplotenia a inštalácia bezpečnostných žiletkových bariér objektu VHÚ
09.02.2009 Výzva - výroba a osadenie ochranných mreží na okná a dvere Vyhliadkovej veže
27.01.2009 Výroba a osadenie vlajkových stožiarov – pamätník Sovietskej armády Svidník
26.01.2009 Výroba a montáž vlajkových stožiarov a kríža – cintorín a pamätník ČsA na Dukle
12.01.2009 WEB stránka Vojenského historického ústavu