Výzvy na predloženie cenovej ponuky zákaziek s nízkou hodnotou v roku 2012

Cenová ponuka 2009 | Cenová ponuka 2010 | Cenová ponuka 2011 | Cenová ponuka 2012 | Cenová ponuka 2013 | Súhrnné správy 2011 | Súhrnné správy 2012 | Súhrnné správy 2013 |

Dátum Predmet
19.11.2012 Výmena zatekajúcich okien na budove VHÚ Bratislava
19.11.2012 Výmena poškodenej mramorovej dlažby na NKP Pamätník 1.čs.armádného zboru na Dukle
19.11.2012 Oprava poškodených omietok v dielni VHM Piešťany
19.11.2012 Oprava poškodených podláh depozitov a kancelárií vo VHM Svidník
01.10.2012 Oprava rozvodov elektroinštalácie budov s. č. 6779, 6784, 6801 Vojenského historického múzea Piešťany
01.10.2012 Oprava rozvodov elektroinštalácie Vyhliadková veža Dukla VHM Svidník
24.09.2012 Výmena okien v depozitoch VHA Bratislava
24.09.2012 Oprava sociálnych zariadení a kotolne v hangári č. 1 VHM Piešťany
24.09.2012 Oprava podláh a výmena vstupných dverí VHÚ Bratislava
18.09.2012 Výmena zatekajúcich okien, vstupných dverí a oprava fasády budovy č. 440 vo VHM Piešťany
18.09.2012 Posudky na odstránenie stavieb vo VHM Piešťany
18.09.2012 Oprava havarijného stavu strechy budovy č. 18 vo VHM Piešťany
18.09.2012 Oprava havarijného stavu strechy hangáru č.2 a podlahy vo VHM Piešťany
18.09.2012 Oprava vnútorných omietok Vyhliadkovej veže na Dukle
18.09.2012 Oprava havarijného stavu čerpacej stanice a rozvodov vody na Vyhliadkovej veži na Dukle
06.09.2012 Oprava systému priemyselnej televízie vo VHM Piešťany
17.07.2012 Sanácia (oprava) pomníka NKP Míľnik