Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v roku 2013

Vypublikované:

1. štvrťrok

 Číslo
zákazky

 Hodnota   zákazky 
s DPH

 Predmet zákazky

 Identifikácia
úspešného uchádzača

 17/2013  3.794,39 € Nákup materiálu pre tlač časopisu Vojenská história v roku 2013  Jozef Paclt
906 37 Sološnica 457
IČO:44623127

 2. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
170-10/ 2013 4.794,66 € Oprava havarijného stavu vonkajšieho rozvodu vody medzi čerpacou stanicou č.1 a čerpacou stanicou č.2 na Vyhliadkovej veži Dukla. Svidgas,s.r.o.
J. Gagarina 244
089 01 Svidník
IČO: 36464261

 3. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky 
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
131/2013 2.099,44 € Revízie hasiacich prístrojov a hydrantov v objektoch VHÚ Bratislava, VHM Piešťany, MO Svidník PROFIS,spol.s.r.o.
ul.Jána Palarika 16
908 51 Holič
IČO: 34103201
100-1/2012 1.692,00 € Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu a nastavenie spaľovacieho procesu plynovej kotolne VHÚ Bratislava EUROPLYN,s.r.o.
Kukučínova 166/40
901 01 Malacky
IČO:35893885
14-3/2011 4.671,60 € Odborné prehliadky regulačných staníc plynu a nastavenie spaľovacieho procesu plynových kotolní VHM Piešťany Fedor Synak
Lipova 19
915 01 Nové Mesto n/Váhom
IČO: 41379312

 4. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky 
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
152/2013 2.146,86 Nákup tonerov Indigo s.r.o.,Pri Vinohradoch 71
831 06 Bratislava
IČO: 35695561
156/2013 3.316,80 Výmena poškodeného kábla NN RENSTAV spol.s.r.o.
925 45 Abrahám 
IČO: 31425071
196/2013 1.482,- Dvojročné predĺženie licencie ESET Endpoint Antivirus Dynam IT s.r.o.
Stred 49/15
017 01 Považská Bystrica
IČO:44387598
170-17/2013 24.228,- Stavebné úpravy miestnosti č.213 Vojenského historického ústavu Bratislava MIPA GROUP,s.r.o.
Toryská 13
821 07 Bratislava
IČO:46522263
170-23/2013 26.050,90 Modernizácia archívu VHÚ Bratislava- stavebné úpravy MIPA GROUP,s.r.o.
Toryská 13
821 07 Bratislava
IČO:46522263
170-29/2013 22.258,80 Modernizácia archívu VHÚ Bratislava- pojazdný policový regálový systém na podvozkoch KREDIT SK-REGALSISTEMS, s.r.o
Soblahovská 7040
911 01 Trenčín
IČO:34144994
31/2013 30.796,56 Výmena okien Vojenského historického archívu Bratislava MIPA GROUP,s.r.o.
Toryská 13
821 07 Bratislava
IČO:46522263
215/2013 1.700,- Likvidácia náletových drevín mulčovaním so zaopracovaním drevnej hmoty do pôdy v priestoroch Vojenského historického múzea Piešťany. VEGETATIO,s.r.o.
Dolná Ždaňa 123
966 01 Hliník n/Hronom
IČO: 44426721
219/2013 1.989,98 Nákup tonerov a kancelárskych potrieb Indigo s.r.o.,Pri Vinohradoch 71
831 06 Bratislava
IČO: 35695561

 

 

 

Návrat na začiatok stránky